January 2011

Filmographie 2010

Wa Pianocktail offline ass, weisen ech iech alt dëst wonnerbart Stéck Popkultur. Well dat hei kann een der Blogbuerg net weider virenthalen: 270 Filmer vum leschte Joer wonnerbar zesummegeschnidden an ee groussartegen, sechs Minute laange Video. Wéivill erkennt dir der erëm?

“It’s time to take a stand.”

D’Palinites sinn grad grouss domatter beschäftegt, folgend Bild vum Internet verschwannen ze loossen, dat bis virun kuerzem nach op der Facebook Säit ze fannen war. Wann hunn d’Palinites dovunner? Ee Streisandeffekt. Well d’Bild wéi wëll iwwerall veröffentlecht gëtt.

Mat Viséieren gëtt op dësem offizielle Plakat dozou opgeruff, bestëmmt Demokraten unzegräifen, well se fir d’Health Care Bill gestëmmt hunn. Och wann dat keen direkten Opruff zur Gewalt ass, esou ass dat – am Viraus wéi elo am Nachhinhein – eng onbeschreiwlech bescheuert Idee. D’Gabrielle Giffords (D, AZ), dat haut an de Kapp geschoss gouf, steet och op der Lëscht.

Et gëtt ee gutt Joer.

Ech hunn Ticketen erwëscht fir de Prof. Brian Cox OBE kucken ze goen, de wuel bekannteste briteschen “Teilchenphysiker” (gëtt et ee lëtzebuergescht Wuert?) beim Large Hadron Collider am CERN, Professor op der University of Manchester, a Moderator vu BBC Sendungen wéi Wonders of the Solar System an Stargazing live.

Eemol Nerd, ëmmer Nerd.

From Raymond Terrace to MACE: The Good Old Days of 2010

D’Joer ass zwar elo schon eng Woch al, mä ech hunn eben méi laang gebraucht fir mech zesummenzerappen an ee Video ze schneiden. Hei ass awer elo endlech ee Réckbléck vum leschte Joer, mat bei wäitem net alle Leit, déi sollten an deem Video dra sinn (mä en ass eben just fënnef Minute laang a virun allem hunn ech och leider net vu jidderengem – anstännegt – Material gehat). Ech woen trotzdem emol ze behaapten, et ass ee gudden Iwwerbléck wat ech an de leschten zwiellef Méint esou gedriwwen hunn a mat wiem ech meng Zäit verbruecht hunn.

https://www.sadautumn.com/wp-content/videos/2010-blog.mp4

I love you, BBC.

By chance, it turns out that April 29 is also the wedding anniversary of Adolf Hitler and Eva Braun. The Windsors wanted to pick a date that Prince Harry would remember.
… a split second of misjudgement, but that is all it takes, and suddenly you’re the future wife of the future king wearing a dead woman’s ring.

I really, really love you, BBC Radio 4.